Equip docent

Fes clic sobre la fotografia per saber-ne més sobre cadascú de nosaltres

EQUIP DIRECTIU

Carmina Mallorquí Serra

DIRECTORA

Raquel Mallorquí Serra

CAP D'ESTUDIS DE SECUNDÀRIA

Fina Medina Sánchez

SECRETÀRIA

Anna Bermudo Bassols

CAP D'ESTUDIS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Anna Ferrer Segura

COORDINADORA PEDAGÒGICA

EDUCACIÓ INFANTIL

Gemma Xicoira Pagès

Alícia Beyret Sala

Pilar Alsina Ferrer

Anna Bermudo Bassols

Carla Garcia Camara

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Anna Suñer Aymerich

M. Àngels Júdez Pi

Araceli Martín Sánchez

Pilar Codina Antonell

Óscar Garcia Cinca

Anna Ferrer Segura

Lourdes Garcia Torrent

Eva Ribas Teixidor

Carles Salvadó Gubert

Andrea King

Manel Dobaño Martínez

Maria Josep Díez Roig

Judith Molina Barthe

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Joan Mendieta Rasós

Eva Safont Coll

Raquel Mallorquí Serra

Sílvia Soler Barnés

Eva Santiago Vilà

Fina Medina Sánchez

Carme Arqué Ribas

Mireia Martínez Viusa

Francesc Niell Congost

PAS

Carme Bosch Xicoira

Sílvia Montes Ruíz

Georgina Ayats Sala