Equip docent

Fes clic sobre la fotografia per saber-ne més sobre cadascú de nosaltres

EQUIP DIRECTIU 

Carmina Mallorquí Serra

DIRECTORA

Raquel Mallorquí Serra

CAP D'ESTUDIS DE SECUNDÀRIA

Fina Medina Sánchez

SECRETÀRIA

Anna Bermudo Bassols

CAP D'ESTUDIS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Anna Ferrer Segura

COORDINADORA PEDAGÒGICA

EDUCACIÓ INFANTIL

Alícia Beyret Sala

Rocío Ruiz 

Pilar Alsina Ferrer

Anna Bermudo Bassols

Carla Garcia Camara

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Anna Suñer Aymerich

M. Àngels Júdez Pi

Araceli Martín Sánchez

Pilar Codina Antonell

Manel Dobaño Martínez

Anna Ferrer Segura

Lourdes Garcia Torrent

Eva Ribas Teixidor

Óscar Garcia Cinca

Andrea King

Sergi Catarain Ruiz

Maria Josep Díez Roig

Judith Molina Barthe

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Joan Mendieta Rasós

Eva Safont Coll 

Raquel Mallorquí Serra

Sílvia Soler Barnés

Manolo Sierra Sánchez 

Eva Santiago Vilà

Fina Medina Sánchez

Carme Arqué Ribas

PAS

Carme Bosch Xicoira

Sílvia Montes Ruíz

Elsa Riera Andreu