Anna Bermudo Bassols

anna.bermudo@escolasantjordi.cat

Cap d'Estudis d'Infantil i Primària

Mestra d'educació infantil i psicomotricitat

Horari d'atenció a les famílies: hores concertades mitjançant la plataforma o el correu electrònic

"La maternitat i l'educació són les meves passions".