Anna Bermudo Bassols

anna.bermudo@escolasantjordi.cat

Cap d'Estudis d'Infantil i Primària

Tutora de P4

Horari d'atenció a les famílies: dilluns a les 12h

"La maternitat i l'educació són les meves passions".