Anna Ferrer Segura

anna.ferrer@escolasantjordi.cat

Tutora de 6è de primària

Coordinació pedagògica Infantil i primària

Horari d'atenció a les famílies: dimecres a les 15h

"Soc feliç cantant i la música sempre m'acompanya.

M'agrada anar a veure el mar molt sovint."