Carme Bosch Xicoira

carme.bosch@escolasantjordi.cat

PAS - Monitora del menjador

Horari d'atenció a les famílies: hores concertades mitjançant la plataforma o correu electrònic

"M'agrada molt caminar"