Eva Ribas Teixidor

eva.ribas@escolasantjordi.cat

Mestra d'educació musical

Horari d'atenció a les famílies: hores concertades mitjançant la plataforma o correu electrònic

"M’agrada cantar òpera i fer excursions amb la família."