Andrea King

andrea.king@escolasantjordi.cat

Mestra nativa d'anglès

Horari d'entrevistes: hores concertades mitjançant la plataforma o correu electrònic