Andrea King

andrea.king@escolasantjordi.cat

Mestra nativa d'anglès

Horari d'entrevistes: a concretar a través de la plataforma de l'escola.