Judith Molina Barthe

judith.molina@escolasantjordi.cat

Professora de francès a primària

Horari d'atenció a les famílies: hores concertades mitjançant la plataforma o correu electrònic