Oferta educativa

Treballem perquè els nens i nenes siguin els protagonistes de l’etapa d’infantil. Els ajudem a ser més autònoms, a tenir més confiança, a satisfer els seus interessos. Els donem eines per enfrontar-se a nous reptes i els acompanyem en aquesta etapa tan important pel desenvolupament de la pròpia personalitat. I ho fem colze a colze amb vosaltres, els seus pares i mares.

Treballem perquè els nens i nenes esdevinguin persones amb iniciativa i pensament crític, persones creatives que siguin competents per afrontar nous reptes. Els acompanyem en l'adquisició de nous coneixements i els ajudem a aplicar-los sobre una realitat de canvi constant. Utilitzem noves metodologies per tal de fer l'alumne protagonista del seu aprenentatge. Busquem espais de reflexió conjunta on el respecte mutu i l'empatia siguin valors imprescindibles en el propi desenvolupament.

Aquesta etapa coincideix amb l’etapa vital de l’adolescència, per això fem de l’acció tutorial l’eix principal. Acompanyem i assessorem els nois i noies en tot el seu procés d’aprenentatge. Durant l’ESO els alumnes es formen en noves tecnologies, en humanitats, en ciències, en llengües, en matemàtiques, en arts... però també, i gràcies a l'acompanyament dels docents i de vosaltres, pares i mares, es formen com a persones per poder exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes. Aprenem a respectar i a valorar la societat en tota la seva diversitat.