Educació Infantil

L'objectiu de l'educació infantil és ajudar els nens i les nenes a desenvolupar les seves capacitats, en tots els àmbits de la persona: social, afectiu, cognitiu, comunicatiu, motor... Cal que adeqüem la nostra manera d'actuar per afavorir-les.

Treballem perquè els nens i les nenes siguin els protagonistes de l'etapa d'infantil. Els ajudem a ser més autònoms, a tenir més confiança, a satisfer els seus interessos. Els donem eines per enfrontar-se a nous reptes i els acompanyem en aquesta etapa tan important pel desenvolupament de la pròpia personalitat. I ho fem colze a colze amb vosaltres: els seus pares i les mares.

Ens acostem a l'entorn per explorar de forma directa i descobrir el valor de la natura que ens envolta.

Empatitzem amb cada personatge i ens deixem endur per la màgia de cada història.

Encenem en cadascú la imaginació, la curiositat i la creativitat per arribar al descobriment d'un mateix.

Ens anticipem al futur adquirint destreses i habilitats que permetin adaptar-nos al ritme de la societat actual.