Exàmens Oficials

La nostra escola ofereix la possibilitat als nostres alumnes de poder obtenir un nivell d'anglès

o cursar assignatures del Batxillerat dual

Els exàmens Cambridge English Young Learners són el primer pas en l'aprenentatge de l'anglès i motiven els alumnes perquè aprenguin aquesta llengua.


Aquestes proves han estat dissenyades perquè resultin divertides i motivadores per encaminar-los cap a un futur millor.

Més informació


Exàmens de Cambridge per a escoles: KEY, Preliminary & FIRST for schools


Continuem el camí per aprendre anglès a secundària, pas a pas.


Aquestes qualificacions estan dissenyades específicament per a estudiants en edat escolar, donant-los fites regulars per mantenir-los motivats.

Més informació


El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat.

Aquest permetrà als nostres alumnes obtenir 2 titulacions de batxillerat: la pròpia de Catalunya i l’American High School Diploma.

Més informació