Educació Primària

Durant l'etapa de primària treballem perquè els infants esdevinguin persones amb iniciativa i pensament crític, persones creatives que siguin competents per afrontar nous repetes.

Els acompanyem en l'adquisició de nous coneixements i els ajudem a aplicar-los sobre una realitat de canvi constant. Utilitzem noves metodologies per tal de fer l'alumne protagonista del seu aprenentatge. Busquem espais de reflexió conjunta on el respecte mutu i l'empatia siguin valors imprescindibles en el propi desenvolupament.

TREBALL INTERDISCIPLINAR PER PROJECTES

Treballem en grups cooperatius per resoldre tasques col·lectives a partir de l'aprenetatge entre iguals i la motivació que genera la resolució d'un repte.

Gràcies al programa "Sigues tu", oferim eines als alumnes per a una bona salut física i emocional. Treballem el desenvolupament de la comunicació interpersonal, l'empatia, la presa de decisions, el pensament crític, l'autoestima, la gestió d'emocions i de sentiments.

ROBÒTICA EDUCATIVA

Aprofitem els beneficis de la robòtica educativa per a un aprenentatge més competent. A partir de la robòtica, connectem diferents continguts curriculars per aprendre des de la motivació. Els robots escollits són el Lego Wedo i el Lego MindStrom.

CHROMEBOOKS

A partir de 5è de primària, els alumnes adquireixen un chormebook per iniciar el seu procés d'aprenetatge en les noves teconologies com a eines educatives que faciliten l'aprenentatge cooperatiu i incentiven la seva motivació.


Els exàmens Cambridge English Young Learners són el primer pas en l'aprenentatge de l'anglès i motiven els alumnes perquè aprenguin aquesta llengua.


Aquestes proves han estat dissenyades perquè resultin divertides i motivadores per encaminar-los cap a un futur millor.

Més informació