Raquel Mallorquí Serra


raquel.mallorqui@escolasantjordi.cat


Cap d'Estudis de Secundària

Tutora de 4t d'ESO - Professora de ciències i tecnologia


Horari d'atenció a les famílies: dimecres 9h

“M’agrada perdrem al bosc amb la gent que estimo i aprendre alguna cosa nova cada dia.”