Pilar Romero Caballero

ma.pilar.romero@escolasantjordi.cat

Mestra d'educació infantil i psicomotricitat


Horari d'atenció a les famílies: a concretar


"M’agrada llegir i cuinar."