Georgina Ayats Sala

georgina.ayats@escolasantjordi.cat

Psicòloga de l'AMPA

Horari d'atenció a les famílies: hores concertades mitjançant la plataforma o correu electrònic