Óscar Garcia Cinca

oscar.garcia@escolasantjordi.cat

Tutor de 5è de primària

Horari d'atenció a les famílies: dilluns a les 16h