Declaració

responsable

Aquest document és la declaració responsable per a les famílies. S'ha d'entregar omplert i signat cada vegada que un alumne/a o el seu entorn familiar tinguin un canvi de salut.

...