espera

[tanca]

imgcap1 imgcap2

Col·legi Sant Jordi

Palafrugell

Com és el col·legi Sant Jordi?

escola democràtica

És una escola lliure en una societat democràtica.

compromís social

Tota la comunitat educativa compte amb un profund compromís social.

personalitat alumnes

Promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.

escola actual

És una escola sempre actual i orientada al futur.

Ofereix una educació cristiana als fills de les famílies de l’entorn que comparteixen el nostre model educatiu i volen donar-li suport. La nostra escola és un servei d’interès públic oberta a tothom. Tanmateix, mentre el finançament públic no permeti la gratuïtat plena de la nostra oferta educativa, les famílies dels alumnes col·laboren a garantir-ne la continuïtat i la renovació constant.

Realitzem una acció educativa encaminada al compromís per la convivència, la justícia, la llibertat i la solidaritat. Ens sentim particularment sensibles a les exigències d’atenció a la diversitat i a la integració social de les famílies procedents d’altres llocs i amb altres cultures, ja que això fomenta l’enriquiment d’una societat en constant procés d’evolució.

d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i el món. Per tal que l’oferta educativa d’una escola cristiana com la nostra sigui efectiva és necessària una acció compartida per l’escola i la família.

Procurem un servei educatiu de qualitat d’acord amb les exigències d’actualització constant.

Quin és el nostre estil educatiu?

educació integral

Educació integral.

societat canviant

Formem els alumnes per adaptar-se a una societat en constant canvi.

estímuls positius

La nostra tasca educativa parteix dels estímuls positius

metodologia activa

Treballem per una metodologia activa, creativa i participativa,

Des de P3 fins a 4t d’ESO tenim en compte l’alumne/a en la seva totalitat. Fomentem un ambient familiar, les característiques de l’escola i la seva comunitat educativa així ens ho permeten.

El coneixement dels nostres alumnes, no només a nivell educatiu, sinó també a nivell personal, se’ns fa imprescindible per a complir la nostra tasca educativa i el nostre objectiu de no només formar alumnes, sinó també persones capaces d’adaptar-se a una societat en constant canvi per a enriquir-la i millorar-la.

per a motivar la creació d’objectius personals de cada un dels nostres alumnes. Tot això, però, des d’un equilibri just entre l’exigència, la flexibilitat, la paciència i la comprensió de cada un d’ells/es.

on cada alumne/a es pot expressar lliurement per tal de millorar i progressar en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament personal.

Accés

Accés limitat

Notícies

En la Campanya "1 origami 1 euro". Els/les alumnes de l'Escola han fet 1.306 origamis.
Gràcies a tothom.

Acollida de 8 a 9 h. del matí, pensant en totes les famílies que ho poden necessitar.

No aparquem als passos de vianants  [+info]

Nou correu electrònic de l'AMPA:
ampa@escolasantjordi.cat

Blogs

Revista

revista

Col·legi Sant Jordi - Palafrugell / web desenvolupada per Meca Centre S.L.