Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Notícies

Recursos Educació Infantil

15-04-2020

Les professores d'Educació Infantil hem fet un recull dels recursos que hem aportat fins ara.

https://sites.google.com/escolasantjordi.cat/educacioinfantil/quedat-a-casa?authuser=4

 


Xarxes socials: