Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Notícies

Preinscripció des del dimecres 13 al divendres 22 de maig

07-05-2020

El període de preinscipció és del dimecres 13 al divendres 22 de maig per a les etapes d'educació infantil, primària i secundària.

Per a una atenció personalitzada, demana cita prèvia a través de la web, el correu electrònic o el telèfon. Volem ser la teva escola!

Web: http://escolasantjordi.cat/contacte_c/index.html

Correu: santjordi@escolasantjordi.cat

Telf: 972 30 28 98

Què cal portar?

 • Fotocòpia i original del DNI de la mare i el pare.
 • Fotocòpia i original del DNI del nen/a o fotocòpia i original del llibre de família on aparegui l'infant.
 • Fotocòpia i original del llibre de vacunes, de la pàgina on hi apareixen.
 • Quan el DNI no coincideix amb l'adreça on viuen actualment, és necessari portar el certificat de convivència o empradonament.
 • Fotocòpia i original de la targeta de la Seguretat Social.
 • Quatre fotografies de carnet.

Criteris de prioritat.

1. Criteris generals:

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili (30 punts) o del lloc de treball (20 punts) al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció).
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

2. Criteris complementaris:

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

               


Xarxes socials: