Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Etapes

EDUCACIÓ EN VALORS


Capacitats que permeten a l'alumnat viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten, a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l'assoliment d'unes condicions de vida dignes per a tothom.