Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Etapes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA


L'etapa d'Educació Primària va des dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. Comprèn tres cicles de dos cursos cadascun. Cada nen/a és únic i la personalització de l'aprenentatge és essencial en l'educació. És per això que l'escola ofereix un entorn idoni perquè el nen pugui desenvolupar-se com a persona.