Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Etapes

EDUCACIÓ INFANTIL


L'etapa d'Educació Infantil comprèn les edats de 0 a 6 anys. A l'escola Sant Jordi oferim el segon cicle d'aquesta etapa educativa, repartida entre els cursos de P3, P4 i P5. L'objectiu és afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants fent créixer les seves capacitats.