Català / Español  ·  TEL. 972 302 898 · EMAIL santjordi@escolasantjordi.cat
Català / Español  · 

Escola

EN FAMILIA


Som una escola d'una sola línia d'Educació Infantil fins a Educació Secundària i això ens permet unes dinàmiques i unes relacions properes entre els membres de la comunitat. Oberts sempre al dialeg i a la comunicació amb tothom.